Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Direktsändningen startar kl. 10. Ordinarie program i vår tablå utgår när det är sändning från fullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder sex gånger per år. Samman­trädena hålls i Trångsvikens bygdegård och är öppna för allmän­heten. Tider och daggordning annonseras i på den officiella an­slags­tavlan på Krokoms kommuns hemsida. Se även aktuell ärendelista nedan under Ärendelista. Kommunfullmäktige sänds också direkt via Radio Krokom över frekvensen 95,3 mHz.

Direktsändning

Lyssna på tidigare sändningar

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 månad sedan
Radio Krokom

Här kan Du lyssna till Kommunfullmäktige som hölls i Trångsviken 16 juni 2023.

01. Öppnande radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/1%20oppnande.mp3

02. Frågor radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/2%20Fragor.mp3

03. Allmänhetens frågestund radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/3%20Allmanhetens%20fragestund.mp3

04. Dialog med revisorerna radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/4%20Dialog%20med%20revisorerna.mp3

05. Anmälan av motioner och medborgarförslag radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/5%20Anmalan%20av%20motioner.mp3

06. Valärenden radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/6%20Valarenden.mp3

07. Biogas Jämtland/Härjedalen AB - Medgivande till kredit radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/7%20Biogas.mp3

08. Allaktivitetshall Nyheden radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/8%20Allaktivitet%20i%20N%C3%A4lden.mp3

09. Rambudget 2024, plan 2025-2026 radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/9%20Rambudget.mp3

10. Tornäs vindkraftpark - Ansökan om ändringstillstånd radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/10%20Tornas%20vindkraftspark.mp3

16. Årsredovisning särredovisning Vatten 2022 radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/16%20Arsredovisning%20vatten%202022.mp3

18. Planprogram Krokom centrum radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/18%20Planprogram%20Krokom%20centrum.mp3

19. Inkallelseordning för styrelsen och nämnderna i Krokoms kommun radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/19%20Inkallelseordning.mp3

22. Avslutning radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/22%20Avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
... Se merSe mindre

Här kan Du lyssna till Kommunfullmäktige som hölls i Trångsviken 16 juni 2023.

01. Öppnande https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/1%20oppnande.mp3

02. Frågor https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/2%20Fragor.mp3

03. Allmänhetens frågestund https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/3%20Allmanhetens%20fragestund.mp3

04. Dialog med revisorerna https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/4%20Dialog%20med%20revisorerna.mp3

05. Anmälan av motioner och medborgarförslag https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/5%20Anmalan%20av%20motioner.mp3

06. Valärenden https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/6%20Valarenden.mp3

07. Biogas Jämtland/Härjedalen AB - Medgivande till kredit https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/7%20Biogas.mp3

08. Allaktivitetshall Nyheden https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/8%20Allaktivitet%20i%20N%C3%A4lden.mp3

09. Rambudget 2024, plan 2025-2026 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/9%20Rambudget.mp3

10. Tornäs vindkraftpark - Ansökan om ändringstillstånd https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/10%20Tornas%20vindkraftspark.mp3

16. Årsredovisning särredovisning Vatten 2022 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/16%20Arsredovisning%20vatten%202022.mp3

18. Planprogram Krokom centrum https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/18%20Planprogram%20Krokom%20centrum.mp3

19. Inkallelseordning för styrelsen och nämnderna i Krokoms kommun https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/19%20Inkallelseordning.mp3

22. Avslutning https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230615/22%20Avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
5 månader sedan
Radio Krokom

Här kan Du lyssna till Kommunfullmäktige som hölls i Trångsviken 11 maj 2023.

1 Öppnande
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/1%20Oppnade_Information.mp3

2 Frågor
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/2_Fragor.mp3

4 Dialog med revisorerna
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/4_Dialog_med_revisorerna.mp3

5 Anmälan av motioner och medborgarförslag
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/5_Anmalan_av_motioner_medborgarforslag.mp3

6 Årsredovisning 2022 Gemensam överförmyndarnämnd
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/6_Arsredovisning_Gemensam_overformyndarnamnd.mp3

7 Årsredovisning 2022 Krokomsbostäder AB
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/7_Arsredovisning_KBAB.mp3

8 Årsredovisning 2022 Jämtlands gymnasieförbund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/8_Arsredovisning_JGY.mp3

9 Årsredovisning 2022 Jämtlands räddningstjänstförbund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/9_Arsredovisning_JRF.mp3

10 Årsredovisning 2022 Samordningsförbundet i Jämtlands län
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/10_Arsredovisning_SFJ.mp3

11 Årsredovisning 2022 Jämtkraft AB
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/11_Arsredovisning_Jamtkraft.mp3

12 Revidering aktieägaravtal Jämtkraft AB
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/12_Revidering_aktieagaravtal_Jamtkraft.mp3

13 Revidering ägardirektiv Jämtkraft AB
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/13_Revidering_agardirektiv_Jamtkraft.mp3

14 Årsredovisning 2022 Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/14_Arsredovisning_Krokoms_Kommun.mp3

15 Översyn valdistrikt, samt namnbyte av valdistrikt
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/15_Oversyn_valdistrikt_namnbyte.mp3

16 Lokalt partistöd - Redovisning 2022
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/16_Lokalt_partistod_redovisning_2022.mp3

17 Riktlinjer markanvisning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/17_Riktlinjer_markanvisningar.mp3

19 Trafikföreskrift gällande snöskoter i Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/19_Trafikforeskrift_gallande_snoskoter_KK.mp3

20 Planeringsstrategi för Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/20_Planeringsstrategi_for_KK.mp3

21 Uppdatering plantaxan
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/21_Uppdatering_plantaxan.mp3

22 Reglemente barn- och utbildningsnämnden - förtydligande av nämndens verksamhet och uppdrag
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/22_Reglemente_BUN.mp3

23 Revidering länsgemensamt skolskjutsreglemente - förtydligande gällande fritidshem
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/23_Revidering_lans_skolskjuts.mp3

24 Nybyggnation fastigheten Krokom-Faxnälden 4:126
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/24_Nybyggnation_Krokom_Faxnalden_4_146.mp3

25 Valärenden
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/25_Valarenden.mp3

26 Meddelanden Kommunfullmäktige
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/26_Meddelanden.mp3

27 Avslutning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/27_Avslutning.mp3

Information från Jämtlands gymnasieförbund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/Information_Jamtlands_Gymnasieforbund.mp3

Information från Jämtlands räddningstjänstförbund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/Information_Jamtlands_Raddningstjanstforbund.mp3

Information om Krokoms kommuns årsredovisning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/Information_om%20_Krokoms_Kommuns_arsredivisning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
... Se merSe mindre

Här kan Du lyssna till Kommunfullmäktige som hölls i Trångsviken 11 maj 2023.

1 Öppnande
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/1%20Oppnade_Information.mp3

2 Frågor
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/2_Fragor.mp3

4 Dialog med revisorerna
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/4_Dialog_med_revisorerna.mp3

5 Anmälan av motioner och medborgarförslag
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/5_Anmalan_av_motioner_medborgarforslag.mp3

6 Årsredovisning 2022 Gemensam överförmyndarnämnd
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/6_Arsredovisning_Gemensam_overformyndarnamnd.mp3

7 Årsredovisning 2022 Krokomsbostäder AB
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/7_Arsredovisning_KBAB.mp3

8 Årsredovisning 2022 Jämtlands gymnasieförbund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/8_Arsredovisning_JGY.mp3

9 Årsredovisning 2022 Jämtlands räddningstjänstförbund 
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/9_Arsredovisning_JRF.mp3

10 Årsredovisning 2022 Samordningsförbundet i Jämtlands län
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/10_Arsredovisning_SFJ.mp3

11 Årsredovisning 2022 Jämtkraft AB
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/11_Arsredovisning_Jamtkraft.mp3

12 Revidering aktieägaravtal Jämtkraft AB
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/12_Revidering_aktieagaravtal_Jamtkraft.mp3

13 Revidering ägardirektiv Jämtkraft AB
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/13_Revidering_agardirektiv_Jamtkraft.mp3

14 Årsredovisning 2022 Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/14_Arsredovisning_Krokoms_Kommun.mp3

15 Översyn valdistrikt, samt namnbyte av valdistrikt
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/15_Oversyn_valdistrikt_namnbyte.mp3

16 Lokalt partistöd - Redovisning 2022
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/16_Lokalt_partistod_redovisning_2022.mp3

17 Riktlinjer markanvisning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/17_Riktlinjer_markanvisningar.mp3

19 Trafikföreskrift gällande snöskoter i Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/19_Trafikforeskrift_gallande_snoskoter_KK.mp3

20 Planeringsstrategi för Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/20_Planeringsstrategi_for_KK.mp3

21 Uppdatering plantaxan
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/21_Uppdatering_plantaxan.mp3

22 Reglemente barn- och utbildningsnämnden - förtydligande av nämndens verksamhet och uppdrag
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/22_Reglemente_BUN.mp3

23 Revidering länsgemensamt skolskjutsreglemente - förtydligande gällande fritidshem
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/23_Revidering_lans_skolskjuts.mp3

24 Nybyggnation fastigheten Krokom-Faxnälden 4:126
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/24_Nybyggnation_Krokom_Faxnalden_4_146.mp3

25 Valärenden
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/25_Valarenden.mp3

26 Meddelanden Kommunfullmäktige
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/26_Meddelanden.mp3

27 Avslutning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/27_Avslutning.mp3

Information från Jämtlands gymnasieförbund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/Information_Jamtlands_Gymnasieforbund.mp3

Information från Jämtlands räddningstjänstförbund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/Information_Jamtlands_Raddningstjanstforbund.mp3

Information om Krokoms kommuns årsredovisning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF230511/Information_om%20_Krokoms_Kommuns_arsredivisning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
Ladda fler »

Länkar, protokoll och samman­trädestider

Här hittar du länkar till protokoll, anslagstavlan och sammanträdestider. Äldre protokoll hittar du här.

Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.
Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.

Varmt tack till våra sponsorer

KJ Skog & Trädgård logo www.skogtradgard.com

Karl-Erik Backeryd

Lars Trollsås

Vill du också synas här och i våra program?

Välkommen att kontakta oss för info om sponsring och radioreklam.

Läs mer »

Dela gärna »

Just nu i etern

Lyssna på Radio Krokom 📻

Artiklar & intervjuer

Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant

Läs mer »
Inga fler inlägg
Något för alla

Våra program

Kaffepaus och Förmidda' hos Radio Krokom. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Förmidda’

Förmidda’ är ett direktsänt program där du kan höra intervjuer och inslag, blandat med musik. På fredagar har du även chans att önska Din favoritlåt! Det kan också vara tävlingar och annat skoj i Förmidda’.

Läs mer »
Jazzkvarten och trummor. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Jazzkvarten

Radio Krokoms egen “Leif Smoke Rings Anderson” Sven Rydell plockar fram godbitarna från jazzens underbara värld i programmet Jazzkvarten. Det blir både lokala och internationella stjärnor som du får avnjuta i Jazzkvarten som sänds på tisdagar kl. 11 med repris lördagar kl. 10.

Läs mer »
Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.
Program
Radio Krokom

Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Läs mer »
Dragspel i dragspelsväskan. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Låtar ur Dragspelsväskan

Radioprogrammet Låtar ur Dragspelsväskan är en riktig långkörare i Radio Krokom som har varit med från starten 2004. Producent är Åke Bengtzon som är en stor förkämpe för “Gla’ musik”.

Läs mer »
Våfflor och brunost. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Musikkrysset

Välkommen att vara med i Musikkrysset som sänds onsdagar jämna veckor med repris udda veckor, båda gångerna kl. 17. Kryssplanen hittar du HÄR ››

Läs mer »
Gitarr. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Popoppitopp

Popoppitopp är Radio Krokoms egna topplista som varit i etern sedan 2005 och sänds torsdagar kl. 16 med repris lördagar och måndagar. Producent och programledare är Peter Starkman. 

Läs mer »
Radio Krokoms RadioLotteri. Foto @Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Radiolotteriet

RadioLotteriet startade i november 2004 och har varit igång sedan dess. Överskottet av lotteriet går till driften av Radio Krokom. Förutom att du har chans att vinna fina priser så ser du även till att vår gemensamma kanal finns att lyssna på!

Läs mer »
Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant fördjupning om både personen och bygden.

Läs mer »
Offerdals Hembygdsgård i vinterskrud. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Vi och vår hembygd

I programserien “Vi och vår hembygd” får vi träffa föreningsmänniskor och eldsjälar som brinner för sin hembygd.  Vi får ta del av föreningens historia, nutid och framtid.  Innehållet är dynamiskt och formbart.

Läs mer »