Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Direktsändningen startar kl. 10. Ordinarie program i vår tablå utgår när det är sändning från fullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder sex gånger per år. Samman­trädena hålls i Trångsvikens bygdegård och är öppna för allmän­heten. Tider och daggordning annonseras i på den officiella an­slags­tavlan på Krokoms kommuns hemsida. Se även aktuell ärendelista nedan under Ärendelista. Kommunfullmäktige sänds också direkt via Radio Krokom över frekvensen 95,3 mHz.

Direktsändning

Lyssna på tidigare sändningar

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 vecka sedan

Kommunfullmäktige 15 maj 2024.

01. Öppnande
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/1_information.mp3

radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/1_2_Information%20fran_KS.mp3
02. Frågor
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/2_Fragor.mp3
03. Dialog med revisorerna
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/3_Dialog_med_revisorerna.mp3
04. Interpellationer
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/4_interpellationer.mp3
05. Allmänhetens frågestund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/5_Allmanhetens_fragestund.mp3
06. Anmälan av motioner och medborgarförslag
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/6_anmalan_av_motioner.mp3
07. Valärenden - kommunfullmäktige 2024
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/7_valarenden.mp3
08. Särredovisning VA 2023
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/8_Sarredovisning_VA.mp3
09. Årsredovisning 2023 - Krokomsbostäder AB
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/9_Arsredivisning_KBAB.mp3
10. Årsredovisning 2023 - Jämtlands räddningstjänstförbund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/10_Arsredivisning_JRF.mp3
11. Årsredovisning 2023 - Jämtlands Gymnasieförbund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/11_Arsredovisning_JGY.mp3
12. Årsredovisning 2023 - Jämtkraft
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/12_Arsredovisning_JK.mp3
13. Årsredovisning 2023 - Gemensam Överförmyndarnämnd
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/13_Arsredovisning_GO.mp3
14. Årsredovisning 2023 - Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/14_Arsredovisning_KK.mp3
15. Förvärv av skidanläggningen i Almåsa
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/15_Forvarv_av_Almasa.mp3
16. Reviderat ägardirektiv Jämtkraft
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/16_Rev_agardirektiv_JK.mp3
17. Ny färdtjänsttaxa
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/17_Ny_fardtjansttaxa.mp3
18. Lokalt partistöd - Redovisning 2023
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/18_Lokalt_partistod.mp3
19. Renhållningsordning 2024-2027 Krokom

20. Uppräkning av kommunens HSL-avgifter
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/20_Upprakning_HSL_avgifter.mp3
Avslutning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/Avslutning.mp3
Övriga punkter på dagordningen kommer upp på nästa KF

#krokomskommunfullmäktige

21. Framtagande av planeringsstrategi för Krokoms kommun
22. Tillgänglighetsrådet 2024
23. Namnärende för den nya förskolan i Krokom
24. Redovisning av avtalssamverkan
25. Handlingsplan för beredskap inför och under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig
26. Revidering av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente � flytt av kulturskolan
27. Medborgarförslag - Duschbås med duschdraperi i skolan
28. Medborgarförslag - Bygg idrottshall, simhall samt klassrum nere i Sånghusvallen
29. Medborgarförslag - Avdelningsbyte på särskilt boende
30. Motion - Inför friskvårdsbidrag i Krokoms kommun
31. Motion - Inrätta ett ungdomsråd i Krokoms kommun
32. Motion - Däckåtervinning
33. Motion - Fri frukt till alla grundskoleelever i Krokoms kommun
34. Motion - Inför en tredje maträtt varje dag i Krokoms skolor, förslagsvis makaroner och korv/köttbullar
35. Motion - Avgiftsfri sommarsimskola
36. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2023
37. Meddelanden - kommunfullmäktige 2024
38. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
39. Avslutning
... Se merSe mindre

Kommunfullmäktige 15 maj 2024.

01. Öppnande
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/1_information.mp3

https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/1_2_Information%20fran_KS.mp3
02. Frågor
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/2_Fragor.mp3
03. Dialog med revisorerna
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/3_Dialog_med_revisorerna.mp3
04. Interpellationer
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/4_interpellationer.mp3
05. Allmänhetens frågestund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/5_Allmanhetens_fragestund.mp3
06. Anmälan av motioner och medborgarförslag
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/6_anmalan_av_motioner.mp3
07. Valärenden - kommunfullmäktige 2024
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/7_valarenden.mp3
08. Särredovisning VA 2023
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/8_Sarredovisning_VA.mp3
09. Årsredovisning 2023 - Krokomsbostäder AB
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/9_Arsredivisning_KBAB.mp3
10. Årsredovisning 2023 - Jämtlands räddningstjänstförbund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/10_Arsredivisning_JRF.mp3
11. Årsredovisning 2023 - Jämtlands Gymnasieförbund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/11_Arsredovisning_JGY.mp3
12. Årsredovisning 2023 - Jämtkraft
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/12_Arsredovisning_JK.mp3
13. Årsredovisning 2023 - Gemensam Överförmyndarnämnd
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/13_Arsredovisning_GO.mp3
14. Årsredovisning 2023 - Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/14_Arsredovisning_KK.mp3
15. Förvärv av skidanläggningen i Almåsa
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/15_Forvarv_av_Almasa.mp3
16. Reviderat ägardirektiv Jämtkraft
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/16_Rev_agardirektiv_JK.mp3
17. Ny färdtjänsttaxa
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/17_Ny_fardtjansttaxa.mp3
18. Lokalt partistöd - Redovisning 2023
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/18_Lokalt_partistod.mp3
19. Renhållningsordning 2024-2027 Krokom

20. Uppräkning av kommunens HSL-avgifter
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/20_Upprakning_HSL_avgifter.mp3
Avslutning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240515/Avslutning.mp3
Övriga punkter på dagordningen kommer upp på nästa KF

#krokomskommunfullmäktige

21. Framtagande av planeringsstrategi för Krokoms kommun
22. Tillgänglighetsrådet 2024
23. Namnärende för den nya förskolan i Krokom
24. Redovisning av avtalssamverkan
25. Handlingsplan för beredskap inför och under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig
26. Revidering av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente � flytt av kulturskolan
27. Medborgarförslag - Duschbås med duschdraperi i skolan
28. Medborgarförslag - Bygg idrottshall, simhall samt klassrum nere i Sånghusvallen
29. Medborgarförslag - Avdelningsbyte på särskilt boende
30. Motion - Inför friskvårdsbidrag i Krokoms kommun
31. Motion - Inrätta ett ungdomsråd i Krokoms kommun
32. Motion - Däckåtervinning
33. Motion - Fri frukt till alla grundskoleelever i Krokoms kommun
34. Motion - Inför en tredje maträtt varje dag i Krokoms skolor, förslagsvis makaroner och korv/köttbullar
35. Motion - Avgiftsfri sommarsimskola
36. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2023
37. Meddelanden - kommunfullmäktige 2024
38. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
39. Avslutning
2 månader sedan

Krokoms kommunfullmäktige 13 mars 2024.

01. Öppnande
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/1_Oppnande.mp3

02. Frågor
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/2_Fragor.mp3

03. Interpellationer och kulturinslag
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/3_Interpellationer_Kulturinslag.mp3

radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/3_Interpellationer_del_2.mp3

04. Dialog med revisorerna
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/4_Dialog%20med%20revisorerna.mp3

05. Anmälan av motioner och medborgarförslag
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/5_Anmalan_av_motioner.mp3

06. Valärenden - kommunfullmäktige 2024
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/6_Valarenden.mp3

07. Allmänhetens frågestund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/7_Allmanhetens_fragestund.mp3

08. Förvärv av skidanläggningen i Almåsa
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/8_Forvarv_av_skidanlaggningen_i_Almasa.mp3

09. Revidering av samverkansavtal, GNUS
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/9_Revidering_samverkansavtal_GNUS.mp3

10. Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening - Fråga om amorteringsfrihet
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/10_Kommunal_borgen_TBGF.mp3

11. Motion - Inför en tredje maträtt varje dag i Krokoms skolor, förslagsvis makaroner och korv/köttbullar
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/11_Motion_tredje_matratt.mp3

12. Motion - Ta fram förslag på hur vänskapsbänkar ska kunna anläggas och finansieras
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/12_Motion_Ta_fram_forslag_bankar.mp3

13. Motion - Fria mensskydd
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/13_Fria_mensskydd.mp3

14. Motion - Fri frukt till alla grundskoleelever i Krokom
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/14_Motion_fri_frukt.mp3

15. Detaljplan för Ås båthamn
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/15_detaljplan_as_bathamn.mp3

16. Meddelanden - kommunfullmäktige 2024
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/16_Meddelanden.mp3

17. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/17_Pagaende_och_avslutande_motioner.mp3

18. Avslutning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/18_Avslutning.mp3

Information från Länsstyrelsen Jämtlands län
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/Mia_Kryl%C3%A9n_Lansstyrelsen_Delbetankande.mp3

#krokomskommunfullmäktige
... Se merSe mindre

Krokoms kommunfullmäktige 13 mars 2024. 

01. Öppnande 
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/1_Oppnande.mp3

02. Frågor
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/2_Fragor.mp3

03. Interpellationer och kulturinslag
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/3_Interpellationer_Kulturinslag.mp3

https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/3_Interpellationer_del_2.mp3

04. Dialog med revisorerna
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/4_Dialog%20med%20revisorerna.mp3

05. Anmälan av motioner och medborgarförslag
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/5_Anmalan_av_motioner.mp3

06. Valärenden - kommunfullmäktige 2024
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/6_Valarenden.mp3

07. Allmänhetens frågestund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/7_Allmanhetens_fragestund.mp3

08. Förvärv av skidanläggningen i Almåsa 
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/8_Forvarv_av_skidanlaggningen_i_Almasa.mp3

09. Revidering av samverkansavtal, GNUS
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/9_Revidering_samverkansavtal_GNUS.mp3

10. Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening - Fråga om amorteringsfrihet
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/10_Kommunal_borgen_TBGF.mp3

11. Motion - Inför en tredje maträtt varje dag i Krokoms skolor, förslagsvis makaroner och korv/köttbullar
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/11_Motion_tredje_matratt.mp3

12. Motion - Ta fram förslag på hur vänskapsbänkar ska kunna anläggas och finansieras
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/12_Motion_Ta_fram_forslag_bankar.mp3

13. Motion - Fria mensskydd
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/13_Fria_mensskydd.mp3

14. Motion - Fri frukt till alla grundskoleelever i Krokom
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/14_Motion_fri_frukt.mp3

15. Detaljplan för Ås båthamn
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/15_detaljplan_as_bathamn.mp3

16. Meddelanden - kommunfullmäktige 2024
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/16_Meddelanden.mp3

17. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/17_Pagaende_och_avslutande_motioner.mp3

18. Avslutning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/18_Avslutning.mp3

Information från Länsstyrelsen Jämtlands län 
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240313/Mia_Kryl%C3%A9n_Lansstyrelsen_Delbetankande.mp3

#krokomskommunfullmäktige
Ladda fler »

Länkar, protokoll och samman­trädestider

Här hittar du länkar till protokoll, anslagstavlan och sammanträdestider. Äldre protokoll hittar du här.

Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.
Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.

Varmt tack till våra sponsorer

KJ Skog & Trädgård logo www.skogtradgard.com

Karl-Erik Backeryd

Lars Trollsås

Vill du också synas här och i våra program?

Välkommen att kontakta oss för info om sponsring och radioreklam.

Läs mer »

Dela gärna »

Sök
Just nu i etern

Lyssna på Radio Krokom 📻

Artiklar & intervjuer

Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant

Läs mer »
Inga fler inlägg
Något för alla

Våra program

Kaffepaus och Förmidda' hos Radio Krokom. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Förmidda’

Förmidda’ är ett direktsänt program där du kan höra intervjuer och inslag, blandat med musik. På fredagar har du även chans att önska Din favoritlåt! Det kan också vara tävlingar och annat skoj i Förmidda’.

Läs mer »
Jazzkvarten och trummor. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Jazzkvarten

Radio Krokoms egen “Leif Smoke Rings Anderson” Sven Rydell plockar fram godbitarna från jazzens underbara värld i programmet Jazzkvarten. Det blir både lokala och internationella stjärnor som du får avnjuta i Jazzkvarten som sänds på tisdagar kl. 11 med repris lördagar kl. 10.

Läs mer »
Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.
Program
Radio Krokom

Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Läs mer »
Dragspel i dragspelsväskan. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Låtar ur Dragspelsväskan

Radioprogrammet Låtar ur Dragspelsväskan är en riktig långkörare i Radio Krokom som har varit med från starten 2004. Producent är Åke Bengtzon som är en stor förkämpe för “Gla’ musik”.

Läs mer »
Våfflor och brunost. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Musikkrysset

Välkommen att vara med i Musikkrysset som sänds onsdagar jämna veckor med repris udda veckor, båda gångerna kl. 17. Kryssplanen hittar du HÄR ››

Läs mer »
Gitarr. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Popoppitopp

Popoppitopp är Radio Krokoms egna topplista som varit i etern sedan 2005 och sänds torsdagar kl. 16 med repris lördagar och måndagar. Producent och programledare är Peter Starkman. 

Läs mer »
Radio Krokoms RadioLotteri. Foto @Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Radiolotteriet

RadioLotteriet startade i november 2004 och har varit igång sedan dess. Överskottet av lotteriet går till driften av Radio Krokom. Förutom att du har chans att vinna fina priser så ser du även till att vår gemensamma kanal finns att lyssna på!

Läs mer »
Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant fördjupning om både personen och bygden.

Läs mer »
Offerdals Hembygdsgård i vinterskrud. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Vi och vår hembygd

I programserien “Vi och vår hembygd” får vi träffa föreningsmänniskor och eldsjälar som brinner för sin hembygd.  Vi får ta del av föreningens historia, nutid och framtid.  Innehållet är dynamiskt och formbart.

Läs mer »