Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Direktsändningen startar kl. 10. Ordinarie program i vår tablå utgår när det är sändning från fullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder sex gånger per år. Samman­trädena hålls i Trångsvikens bygdegård och är öppna för allmän­heten. Tider och daggordning annonseras i på den officiella an­slags­tavlan på Krokoms kommuns hemsida. Se även aktuell ärendelista nedan under Ärendelista. Kommunfullmäktige sänds också direkt via Radio Krokom över frekvensen 95,3 mHz.

Direktsändning

Lyssna på tidigare sändningar

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 månader sedan
Radio Krokom

Kommunfullmäktige från Wången 12 december 2023. Klicka på länkarna och lyssna.

1. Öppnande
Dnr 2023-000080
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/1%20Oppnande.mp3

2. Frågor
Dnr 2023-000082
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/2%20Fragor.mp3

3. Dialog med revisorerna
Dnr 2023-000087
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/3%20Dialog_med_revisorerna.mp3

4. Valärenden
Dnr 2023-000072
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/4%20Valarenden.mp3

5. Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr 2023-000083
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/5%20Anmalan_av_motioner_och_medborgarforslag.mp3

6. Allmänhetens frågestund ( Inga frågor ställdes)
Dnr 2023-000081

7. Revidering av attestreglemente för Krokoms kommun
Dnr 2023-000326
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/7%20Revidering_av_attestreglemente.mp3

8. Biblioteksplan Krokoms kommun 2024-2027
Dnr 2023-000193
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/8%20Biblioteksplan.mp3

9. Riktlinjer för exploateringsavtal i Krokoms kommun
Dnr 2023-000111
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/9%20Riktlinjer_for_exploateringsavtal.mp3

10. Motion - Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommunDnr 2019-000098
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/10%20Motion_Gallande_nyetablering_fiskodling.mp3

11. Motion - Medfinansierings- och likviditetsstöd
Dnr 2023-000088
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/11%20Motion_Medfinansiering.mp3

12. Motion - Trygg och säker skolväg i Krokoms kommun
Dnr 2023-000186
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/12%20Motion_trygg_och_saker_skolvag.mp3

13. Motion - Utredning om extra stöd till julklappar
Dnr 2022-000341
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/13%20Motion_utredning_om_extra_stod_julklappar.mp3

14. Motion - Utvidga energikontorets uppgift till att bli ett omställningskontor och en motor i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle
Dnr 2023-000210
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/14%20Motion_utvidga_energikontorets_uppgift.mp3

15. Förändringar i ägarstrukturen - Biogas i Jämtland-Härjedalen ABDnr 2023-000307
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/15%20Forandringar_i_agarstrukturen_biogas.mp3

16. Ägardirektiv 2024 - Jämtlands Räddningstjänstförbund
Dnr 2023-000316
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/16%20Agardirektiv_2024_JRF.mp3

17. Ägardirektiv 2024 - Jämtlands Gymnasieförbund
Dnr 2023-000319
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/17%20Agardirektiv_2024_JGY.mp3

18. Hemställan från Jämtlands gymnasieförbund om synnerliga skäl för årsbokslut 2023Dnr 2023-000317
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/18%20Hemstallan_fran_JGY.mp3

19. Revidering av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB
Dnr 2023-000285
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/19%20Revidering_agardirektiv_KBAB.mp3

20. Risk- och sårbarhetsanalys 2023 - Krokoms kommun
Dnr 2023-000318
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/20%20Risk_och_Sarbarhetsanalys_2023.mp3

21. VA-taxa 2024, plan 2025-2026
Dnr 2023-000298
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/21%20VA_taxa_2024.mp3

22. Informationssäkerhetspolicy Krokoms kommun
Dnr 2023-000013
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/22%20Informationssakerhetspolicy.mp3

23. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2023
Dnr 2023-000320
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/23%20Anmalan_av_ej_varkstallada_beslut.mp3

24. Meddelanden kommunfullmäktige
Dnr 2023-000084
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/24%20Meddeanden.mp3

25. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
Dnr 2023-000031
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/25%20Pagande_och_avslutande_motioner.mp3

26. Avslutning
Dnr 2023-000085
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/26%20Avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
... Se merSe mindre

Kommunfullmäktige från Wången 12 december 2023. Klicka på länkarna och lyssna.

1. Öppnande
Dnr 2023-000080
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/1%20Oppnande.mp3

2. Frågor
Dnr 2023-000082
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/2%20Fragor.mp3

3. Dialog med revisorerna
Dnr 2023-000087
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/3%20Dialog_med_revisorerna.mp3

4. Valärenden
Dnr 2023-000072
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/4%20Valarenden.mp3

5. Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr 2023-000083
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/5%20Anmalan_av_motioner_och_medborgarforslag.mp3

6. Allmänhetens frågestund ( Inga frågor ställdes)
Dnr 2023-000081

7. Revidering av attestreglemente för Krokoms kommun
Dnr 2023-000326
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/7%20Revidering_av_attestreglemente.mp3

8. Biblioteksplan Krokoms kommun 2024-2027
Dnr 2023-000193
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/8%20Biblioteksplan.mp3

9. Riktlinjer för exploateringsavtal i Krokoms kommun
Dnr 2023-000111
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/9%20Riktlinjer_for_exploateringsavtal.mp3

10. Motion - Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommunDnr 2019-000098
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/10%20Motion_Gallande_nyetablering_fiskodling.mp3

11. Motion - Medfinansierings- och likviditetsstöd
Dnr 2023-000088
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/11%20Motion_Medfinansiering.mp3

12. Motion - Trygg och säker skolväg i Krokoms kommun
Dnr 2023-000186
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/12%20Motion_trygg_och_saker_skolvag.mp3

13. Motion - Utredning om extra stöd till julklappar
Dnr 2022-000341
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/13%20Motion_utredning_om_extra_stod_julklappar.mp3

14. Motion - Utvidga energikontorets uppgift till att bli ett omställningskontor och en motor i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle
Dnr 2023-000210
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/14%20Motion_utvidga_energikontorets_uppgift.mp3

15. Förändringar i ägarstrukturen - Biogas i Jämtland-Härjedalen ABDnr 2023-000307
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/15%20Forandringar_i_agarstrukturen_biogas.mp3

16. Ägardirektiv 2024 - Jämtlands Räddningstjänstförbund
Dnr 2023-000316
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/16%20Agardirektiv_2024_JRF.mp3

17. Ägardirektiv 2024 - Jämtlands Gymnasieförbund
Dnr 2023-000319
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/17%20Agardirektiv_2024_JGY.mp3

18. Hemställan från Jämtlands gymnasieförbund om synnerliga skäl för årsbokslut 2023Dnr 2023-000317
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/18%20Hemstallan_fran_JGY.mp3

19. Revidering av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB
Dnr 2023-000285
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/19%20Revidering_agardirektiv_KBAB.mp3

20. Risk- och sårbarhetsanalys 2023 - Krokoms kommun
Dnr 2023-000318
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/20%20Risk_och_Sarbarhetsanalys_2023.mp3

21. VA-taxa 2024, plan 2025-2026
Dnr 2023-000298
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/21%20VA_taxa_2024.mp3

22. Informationssäkerhetspolicy Krokoms kommun
Dnr 2023-000013
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/22%20Informationssakerhetspolicy.mp3

23. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2023
Dnr 2023-000320
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/23%20Anmalan_av_ej_varkstallada_beslut.mp3

24. Meddelanden kommunfullmäktige
Dnr 2023-000084
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/24%20Meddeanden.mp3

25. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
Dnr 2023-000031
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/25%20Pagande_och_avslutande_motioner.mp3

26. Avslutning
Dnr 2023-000085
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231212/26%20Avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktigeImage attachment
3 månader sedan
Radio Krokom

Lyssna på besluten och debatterna på senaste kommunfullmäktige som hölls i Trångsviken 16 november.

1. Öppnande
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/1_Oppnande.mp3

2. Frågor
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/2_Fragor.mp3

3. Dialog med revisorerna
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/3_Dialog_med_revisorerna.mp3

4. Valärenden
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/4_Valarenden.mp3

5. Anmälan av motioner och medborgarförslag
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/5_Anmalan_av_motioner.mp3

6. Allmänhetens frågestund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/6_Allmanhetens_fragestund.mp3

7. Åtgärder med anledning av prognosticerat underskott för bygg- och miljönämnden
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/7_Atgarder_underskott.mp3

8. Ny rambudget 2024, plan 2025-2026
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/8_Rambudget_2024_plan_2025_2026.mp3

9. Borgensåtagande för Krokomsbostäder AB
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/9_Borgensatagande_KBAB.mp3

10. Naboer - Avyttring av aktier
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/10_Naboer_avyttring.mp3

11. Verksamhetsplan 2024 för Gemensamma överförmyndarnämnden
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/11_Verksamhetsplan_2024_GOFN.mp3

12. Delårsrapport 2023 - Gemensam överförmyndarnämnd
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/12_Delarsrapport_2023_GOFN.mp3

13. Reviderad förbundsordning och konsortialavtal för Jämtlands räddningstjänstförbund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/13_Reviderad_forbundsordning_JRF.mp3

14. Revidering av samarbetsavtal för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/14_Reviderad_forbundsordning.mp3

15. Riktlinjer för markanvisning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/15_Riktlinjer_for_markanvisning.mp3

16. Delegering av beslut om igångsättningstillstånd till samhällsbyggnadsnämnden
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/16_Deligering_av_beslut.mp3

17. Avfallstaxa 2024
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/17_Avfallstaxa_2024.mp3

18. VA-taxa 2024, plan 2025-2026
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/18_VA_taxa_2024.mp3

19. Utökning av verksamhetsområde Ede,Almåsa Alpin i Offerdal
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/19_Utokning_Ede_Offerdal.mp3

20. Elektroniska underskrifter för Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/20_Elektroniska_underskrifter.mp3

21. Medborgarförslag - Utred vilken skola som ska anvisas för barnen i Ytterån
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/21_Medborgarforslag_Ytteran.mp3

22. Medborgarförslag - Bygga en pumptrack
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/22_Medborgarforslag_Pumptrack.mp3

23. Medborgarförslag - Övergå från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder på kommunens produktiva skogsmark
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/23_Medborgarforslag_Kalhyggesbruk.mp3

24. Medborgarförslag - Gångväg alternativt sänkt hastighet med farthinder, Rödövägen
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/24_Medborgarforslag_Gangvag.mp3

25. Medborgarförslag - Gång/cykelväg efter Röstavägen i Ås
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/25_Medborgarforslag_Gang_Cykelvag.mp3

26. Medborgarförslag - Vägbula på Aspåsvägen vid Hissmoskolan
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/26_Medborgarforslag_Vagbula.mp3

27. Meddelanden kommunfullmäktige
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/27_Meddelanden.mp3

28. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/28_Pagande_och_avslutande.mp3

29. Avslutning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/29_Avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
... Se merSe mindre

Lyssna på besluten och debatterna på senaste kommunfullmäktige som hölls i Trångsviken 16 november.

1. Öppnande
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/1_Oppnande.mp3

2. Frågor
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/2_Fragor.mp3

3. Dialog med revisorerna
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/3_Dialog_med_revisorerna.mp3
 
4. Valärenden
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/4_Valarenden.mp3
 
5. Anmälan av motioner och medborgarförslag
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/5_Anmalan_av_motioner.mp3
 
6. Allmänhetens frågestund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/6_Allmanhetens_fragestund.mp3
 
7. Åtgärder med anledning av prognosticerat underskott för bygg- och miljönämnden
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/7_Atgarder_underskott.mp3
 
8. Ny rambudget 2024, plan 2025-2026
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/8_Rambudget_2024_plan_2025_2026.mp3
 
9. Borgensåtagande för Krokomsbostäder AB
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/9_Borgensatagande_KBAB.mp3
 
10. Naboer - Avyttring av aktier
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/10_Naboer_avyttring.mp3
 
11. Verksamhetsplan 2024 för Gemensamma överförmyndarnämnden
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/11_Verksamhetsplan_2024_GOFN.mp3
 
12. Delårsrapport 2023 - Gemensam överförmyndarnämnd
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/12_Delarsrapport_2023_GOFN.mp3
 
13. Reviderad förbundsordning och konsortialavtal för Jämtlands räddningstjänstförbund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/13_Reviderad_forbundsordning_JRF.mp3
 
14. Revidering av samarbetsavtal för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/14_Reviderad_forbundsordning.mp3
 
15. Riktlinjer för markanvisning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/15_Riktlinjer_for_markanvisning.mp3
 
16. Delegering av beslut om igångsättningstillstånd till samhällsbyggnadsnämnden
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/16_Deligering_av_beslut.mp3
 
17. Avfallstaxa 2024
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/17_Avfallstaxa_2024.mp3
 
18. VA-taxa 2024, plan 2025-2026
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/18_VA_taxa_2024.mp3
 
19. Utökning av verksamhetsområde Ede,Offerdal
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/19_Utokning_Ede_Offerdal.mp3
 
20. Elektroniska underskrifter för Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/20_Elektroniska_underskrifter.mp3
 
21. Medborgarförslag - Utred vilken skola som ska anvisas för barnen i Ytterån
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/21_Medborgarforslag_Ytteran.mp3
 
22. Medborgarförslag - Bygga en pumptrack
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/22_Medborgarforslag_Pumptrack.mp3
 
23. Medborgarförslag - Övergå från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder på kommunens produktiva skogsmark
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/23_Medborgarforslag_Kalhyggesbruk.mp3
 
24. Medborgarförslag - Gångväg alternativt sänkt hastighet med farthinder, Rödövägen
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/24_Medborgarforslag_Gangvag.mp3
 
25. Medborgarförslag - Gång/cykelväg efter Röstavägen i Ås
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/25_Medborgarforslag_Gang_Cykelvag.mp3
 
26. Medborgarförslag - Vägbula på Aspåsvägen vid Hissmoskolan
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/26_Medborgarforslag_Vagbula.mp3
 
27. Meddelanden kommunfullmäktige
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/27_Meddelanden.mp3
 
28. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/28_Pagande_och_avslutande.mp3
 
29. Avslutning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF231116/29_Avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
Ladda fler »

Länkar, protokoll och samman­trädestider

Här hittar du länkar till protokoll, anslagstavlan och sammanträdestider. Äldre protokoll hittar du här.

Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.
Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.

Varmt tack till våra sponsorer

KJ Skog & Trädgård logo www.skogtradgard.com

Karl-Erik Backeryd

Lars Trollsås

Vill du också synas här och i våra program?

Välkommen att kontakta oss för info om sponsring och radioreklam.

Läs mer »

Dela gärna »

Sök
Just nu i etern

Lyssna på Radio Krokom 📻

Artiklar & intervjuer

Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant

Läs mer »
Inga fler inlägg
Något för alla

Våra program

Kaffepaus och Förmidda' hos Radio Krokom. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Förmidda’

Förmidda’ är ett direktsänt program där du kan höra intervjuer och inslag, blandat med musik. På fredagar har du även chans att önska Din favoritlåt! Det kan också vara tävlingar och annat skoj i Förmidda’.

Läs mer »
Jazzkvarten och trummor. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Jazzkvarten

Radio Krokoms egen “Leif Smoke Rings Anderson” Sven Rydell plockar fram godbitarna från jazzens underbara värld i programmet Jazzkvarten. Det blir både lokala och internationella stjärnor som du får avnjuta i Jazzkvarten som sänds på tisdagar kl. 11 med repris lördagar kl. 10.

Läs mer »
Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.
Program
Radio Krokom

Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Läs mer »
Dragspel i dragspelsväskan. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Låtar ur Dragspelsväskan

Radioprogrammet Låtar ur Dragspelsväskan är en riktig långkörare i Radio Krokom som har varit med från starten 2004. Producent är Åke Bengtzon som är en stor förkämpe för “Gla’ musik”.

Läs mer »
Våfflor och brunost. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Musikkrysset

Välkommen att vara med i Musikkrysset som sänds onsdagar jämna veckor med repris udda veckor, båda gångerna kl. 17. Kryssplanen hittar du HÄR ››

Läs mer »
Gitarr. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Popoppitopp

Popoppitopp är Radio Krokoms egna topplista som varit i etern sedan 2005 och sänds torsdagar kl. 16 med repris lördagar och måndagar. Producent och programledare är Peter Starkman. 

Läs mer »
Radio Krokoms RadioLotteri. Foto @Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Radiolotteriet

RadioLotteriet startade i november 2004 och har varit igång sedan dess. Överskottet av lotteriet går till driften av Radio Krokom. Förutom att du har chans att vinna fina priser så ser du även till att vår gemensamma kanal finns att lyssna på!

Läs mer »
Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant fördjupning om både personen och bygden.

Läs mer »
Offerdals Hembygdsgård i vinterskrud. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Vi och vår hembygd

I programserien “Vi och vår hembygd” får vi träffa föreningsmänniskor och eldsjälar som brinner för sin hembygd.  Vi får ta del av föreningens historia, nutid och framtid.  Innehållet är dynamiskt och formbart.

Läs mer »