På gång hos Radio Krokom

Aktuellt

Info om program, tablå och saker på gång. Senaste nyheterna och viktig samhällsinformation hittar du på ›› LÖPSDELN!

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om sändningarna och programmen, eller kanske har du något önskemål eller tips.

På gång hos Radio Krokom

Aktuellt

Här hos Radio Krokom finner du den jämtländska hembygdens själ & hjärta genom etern oavsett var du befinner dig i världen.  Nutid blandas med rötter och historia, hemlagat varvas med musik från nu och förr och bygdens folk berättar sin historia. 

Radio Krokom - den glada kanalen!

Aktuellt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 månad sedan

Idag lördag 15 juni, invigdes Projekt Kaxås. Vi fick en pratstund med initiativtagaren Dan Olofsson. Vi träffade också Per-Johan Göransson och Familjen Obitz. För musiken svarade Offerdals Spelmanslag som spelade under invigningsdagen.
Klicka på länken och lyssna!

radiokrokom.se/ljudfiler/Formidda/Invigning_Projekt_Kaxas.mp3

#förmiddag
Se merSe mindre

Idag lördag 15 juni, invigdes Projekt Kaxås. Vi fick en pratstund med initiativtagaren Dan Olofsson. Vi träffade också Per-Johan Göransson och Familjen Obitz. För musiken svarade Offerdals Spelmanslag som spelade under invigningsdagen. 
Klicka på länken och lyssna!

https://radiokrokom.se/ljudfiler/Formidda/Invigning_Projekt_Kaxas.mp3

#förmiddagImage attachmentImage attachment+1Image attachment
1 månad sedan

Kommunfullmäktige 12 juni 2024

1. Öppnande
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/1_Oppning.mp3

2. Dialog med revisorerna
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/2%20Dialog_med_revisorerna.mp3

3. Allmänhetens frågestund
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/3_Allmanhatensfragestund.mp3

4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/4_Anmalan_om_motioner.mp3

5. Valärenden – kommunfullmäktige 2024
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/5_valarenden.mp3

6. Tertialsrapportering för Krokoms kommuns verksamheter
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/6_Tertialsrapport.mp3

7. Årsredovisning 2023 – Samordningsförbundet i Jämtlands län
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/7_arsredovisning.mp3

8. Renhållningsordning 2024-2027 Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/8_renhallningsordning.mp3

9. Framtagande av planeringsstrategi för Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/9_framtagande_av_planeringsstrategi.mp3

10. Tillgänglighetsrådet 2024
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/10_Tillganglighetsradet.mp3

11. Namnärende för den nya förskolan i Krokom
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/11_namnarende.mp3

12. Reglemente för intern kontroll – revidering
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/12_Reglemente_intern.mp3

13. Redovisning av avtalssamverkan

14. Handlingsplan för beredskap inför och under fredstida krissituationer, höjd beredskap
och krig

15. Revidering av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente – flytt av kulturskolan
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/15_Revidering_kulturskolan.mp3

16. Utökning av investeringsram 2024 för samhällsbyggnadsnämnden
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/16_utokning_investeringsram.mp3

17. Utökning av investeringsram 2024 för barn- och utbildningsnämnden
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/17_Utokning_Invest_BUN.mp3

18. Rambudget 2025, plan 2026-2027
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/18_Rambudget_2025.mp3

19. Medborgarförslag – Duschbås med duschdraperi i skolan
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/19_motion_dusch.mp3

20. Medborgarförslag – Bygg idrottshall, simhall samt klassrum nere i Sånghusvallen
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/20_motion_bygg_idrottshall.mp3

21. Medborgarförslag – Avdelningsbyte på särskilt boende
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/21_medborgar_avdelningsbyte.mp3

22. Motion – Avgiftsfri sommarsimskola
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/22_motion_avgiftsfri_sommarsimskola.mp3

23. Motion – Inför friskvårdsbidrag i Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/23_motion_friskvardsbidrag.mp3

24. Motion – Inrätta ett ungdomsråd i Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/24_motion_inratta_UK.mp3

25. Motion – Däckåtervinning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/25_motion_dack.mp3

26. Motion – Fri frukt till alla grundskoleelever i Krokoms kommun
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/26_motion_frifrukt.mp3

27. Motion – Inför en tredje maträtt varje dag i Krokoms skolor, förslagsvis makaroner och korv/köttbullar
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/27_motion_tredjematratt.mp3

28. Motion angående införande av fullmäktigefråga i kommunfullmäktige
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/28_motion_fullmaktigefraga.mp3

29. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2023
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/29_anmalan_LSS.mp3

30. Meddelanden – kommunfullmäktige 2024
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/30_meddelanden.mp3

31. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/31_pagaende_motioner.mp3

32. Frågor
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/32_fragor.mp3

33. Interpellationer
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/33_interpellationer.mp3

34. Avslutning
radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/34_avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
Se merSe mindre

Kommunfullmäktige 12 juni 2024

1. Öppnande
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/1_Oppning.mp3

2. Dialog med revisorerna
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/2%20Dialog_med_revisorerna.mp3

3. Allmänhetens frågestund
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/3_Allmanhatensfragestund.mp3

4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/4_Anmalan_om_motioner.mp3

5. Valärenden - kommunfullmäktige 2024
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/5_valarenden.mp3

6. Tertialsrapportering för Krokoms kommuns verksamheter
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/6_Tertialsrapport.mp3

7. Årsredovisning 2023 - Samordningsförbundet i Jämtlands län
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/7_arsredovisning.mp3

8. Renhållningsordning 2024-2027 Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/8_renhallningsordning.mp3

9. Framtagande av planeringsstrategi för Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/9_framtagande_av_planeringsstrategi.mp3

10. Tillgänglighetsrådet 2024
 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/10_Tillganglighetsradet.mp3

11. Namnärende för den nya förskolan i Krokom
 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/11_namnarende.mp3

12. Reglemente för intern kontroll - revidering
 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/12_Reglemente_intern.mp3

13.  Redovisning av avtalssamverkan
 
14. Handlingsplan för beredskap inför och under fredstida krissituationer, höjd beredskap 
och krig

15. Revidering av kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente - flytt av kulturskolan
 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/15_Revidering_kulturskolan.mp3

16. Utökning av investeringsram 2024 för samhällsbyggnadsnämnden
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/16_utokning_investeringsram.mp3

17. Utökning av investeringsram 2024 för barn- och utbildningsnämnden
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/17_Utokning_Invest_BUN.mp3

18. Rambudget 2025, plan 2026-2027
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/18_Rambudget_2025.mp3

19. Medborgarförslag - Duschbås med duschdraperi i skolan
 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/19_motion_dusch.mp3

20. Medborgarförslag - Bygg idrottshall, simhall samt klassrum nere i Sånghusvallen
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/20_motion_bygg_idrottshall.mp3

21. Medborgarförslag - Avdelningsbyte på särskilt boende
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/21_medborgar_avdelningsbyte.mp3

22. Motion - Avgiftsfri sommarsimskola
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/22_motion_avgiftsfri_sommarsimskola.mp3

23. Motion - Inför friskvårdsbidrag i Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/23_motion_friskvardsbidrag.mp3

24. Motion - Inrätta ett ungdomsråd i Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/24_motion_inratta_UK.mp3

25. Motion - Däckåtervinning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/25_motion_dack.mp3

26. Motion - Fri frukt till alla grundskoleelever i Krokoms kommun
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/26_motion_frifrukt.mp3

27. Motion - Inför en tredje maträtt varje dag i Krokoms skolor, förslagsvis makaroner och korv/köttbullar
 https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/27_motion_tredjematratt.mp3

28. Motion angående införande av fullmäktigefråga i kommunfullmäktige
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/28_motion_fullmaktigefraga.mp3

29. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2023
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/29_anmalan_LSS.mp3

30. Meddelanden - kommunfullmäktige 2024
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/30_meddelanden.mp3

31. Pågående och avslutade motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/31_pagaende_motioner.mp3

32. Frågor
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/32_fragor.mp3

33. Interpellationer
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/33_interpellationer.mp3

34. Avslutning
https://radiokrokom.se/ljudfiler/KF-sandningar/KF240612/34_avslutning.mp3

#krokomskommunfullmäktige
1 månad sedan

Då är säsongens sista Kommunfullmäktige igång. Lyssna gärna direkt via vår webbradio www.radiokrokom.se
Övriga program utgår och sänds nästa onsdag.
Se merSe mindre

Då är säsongens sista Kommunfullmäktige igång. Lyssna gärna direkt via vår webbradio www.radiokrokom.se 
Övriga program utgår och sänds nästa onsdag.
1 månad sedan

Då är vi redo för terminens sista Kommunfullmäktige. Onsdag 12 juni. Obs! Start redan kl 8.30.
Tyvärr har vi en trasig sändare på 101,0 MHz men du höra på 90,2 och 101,4 och via vår webbradio www.radiokrokom.se
Se merSe mindre

Då är vi redo för terminens sista Kommunfullmäktige. Onsdag 12 juni. Obs! Start redan kl 8.30.
Tyvärr har vi en trasig sändare på 101,0 MHz men du höra på 90,2 och 101,4 och via vår webbradio www.radiokrokom.seImage attachment
1 månad sedan

Se merSe mindre

4 CommentsKommentera på Facebook

The other side of summer Elvis Costello

ROBERT Karl Oskar "Robban" Broberg, med Båtlåt.

Vill höra låten Hem igen med Lotta Andersson från Cd n Äntligen.

Ladda fler »

Artiklar & Programinslag

Artiklar

Välkommen till Radio Krokoms radiosändningar - den glada kanalen där det bjuds på kafferep på kärt porslin. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Radio Krokom
Radio Krokom

NYPREMIÄR – välkommen till nygamla Radio Krokom

Välkommen till nygamla Radio Krokom – som fortfarande är den glada kanalen! I april 2023 fyller Radio Krokom 19 år. Många melodier, program och inslag har åkt genom eterns vågor under alla dessa år. Vi tittar hela tiden framåt och det är nu med stor glädje vi kan presentera vår helt nya hemsida och på den hittar du också vår helt nya webbradio som gör att du kan ta med Radio Krokom vart du vill.

Läs mer »
Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant fördjupning om både personen och bygden.

Läs mer »
Jazzkvarten och trummor. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Jazzkvarten

Radio Krokoms egen “Leif Smoke Rings Anderson” Sven Rydell plockar fram godbitarna från jazzens underbara värld i programmet Jazzkvarten. Det blir både lokala och internationella stjärnor som du får avnjuta i Jazzkvarten som sänds på tisdagar kl. 11 med repris lördagar kl. 10.

Läs mer »
Dragspel i dragspelsväskan. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Låtar ur Dragspelsväskan

Radioprogrammet Låtar ur Dragspelsväskan är en riktig långkörare i Radio Krokom som har varit med från starten 2004. Producent är Åke Bengtzon som är en stor förkämpe för “Gla’ musik”.

Läs mer »
Offerdals Hembygdsgård i vinterskrud. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Vi och vår hembygd

I programserien “Vi och vår hembygd” får vi träffa föreningsmänniskor och eldsjälar som brinner för sin hembygd.  Vi får ta del av föreningens historia, nutid och framtid.  Innehållet är dynamiskt och formbart.

Läs mer »
Senaste nyheterna och viktig samhällsinformation

LÖPSEDELN

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Något för alla

Våra program

Radio Krokoms populära utbud av radioprogram – vilket program är din favorit?

Prenumerera på vår tablå-kalender i din egen Google-kalender så har du alltid info om våra sändningar tillgängliga och missar inget!

Kaffepaus och Förmidda' hos Radio Krokom. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Förmidda’

Förmidda’ är ett direktsänt program där du kan höra intervjuer och inslag, blandat med musik. På fredagar har du även chans att önska Din favoritlåt! Det kan också vara tävlingar och annat skoj i Förmidda’.

Läs mer »
Jazzkvarten och trummor. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Jazzkvarten

Radio Krokoms egen “Leif Smoke Rings Anderson” Sven Rydell plockar fram godbitarna från jazzens underbara värld i programmet Jazzkvarten. Det blir både lokala och internationella stjärnor som du får avnjuta i Jazzkvarten som sänds på tisdagar kl. 11 med repris lördagar kl. 10.

Läs mer »
Kommunfullmäktige Krokoms kommun. Foto © Radio Krokom.
Program
Radio Krokom

Kommunfullmäktige

I Radio Krokom kan du i direktsändning följa kommunfullmäktigemötena i Krokoms kommun. Vill man istället lyssna i efterhand så finns den senaste sändningen här nedan och där kan du klicka på respektive punkter på dagordningen och lyssna på de frågor som intresserar dig mest. 

Läs mer »
Dragspel i dragspelsväskan. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Låtar ur Dragspelsväskan

Radioprogrammet Låtar ur Dragspelsväskan är en riktig långkörare i Radio Krokom som har varit med från starten 2004. Producent är Åke Bengtzon som är en stor förkämpe för “Gla’ musik”.

Läs mer »
Våfflor och brunost. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Musikkrysset

Välkommen att vara med i Musikkrysset som sänds onsdagar jämna veckor med repris udda veckor, båda gångerna kl. 17. Kryssplanen hittar du HÄR ››

Läs mer »
Gitarr. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Popoppitopp

Popoppitopp är Radio Krokoms egna topplista som varit i etern sedan 2005 och sänds torsdagar kl. 16 med repris lördagar och måndagar. Producent och programledare är Peter Starkman. 

Läs mer »
Radio Krokoms RadioLotteri. Foto @Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Radiolotteriet

RadioLotteriet startade i november 2004 och har varit igång sedan dess. Överskottet av lotteriet går till driften av Radio Krokom. Förutom att du har chans att vinna fina priser så ser du även till att vår gemensamma kanal finns att lyssna på!

Läs mer »
Musikarkiv med bara bra musik. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Veckans musikgäst

Veckans musikgäst är ett program där en person från någon by inom Krokoms Kommun önskar sin musik och berättar lite om sig själv. En intressant fördjupning om både personen och bygden.

Läs mer »
Offerdals Hembygdsgård i vinterskrud. Foto © Kjell-Erik Jonasson.
Program
Radio Krokom

Vi och vår hembygd

I programserien “Vi och vår hembygd” får vi träffa föreningsmänniskor och eldsjälar som brinner för sin hembygd.  Vi får ta del av föreningens historia, nutid och framtid.  Innehållet är dynamiskt och formbart.

Läs mer »